Atestacija krana za RADIJATOR – Kraljevo

U firmi RADIJATOR – Kraljevo izvršena atestacija krana Q=5 t od strane Mašinskog fakulteta u Beogradu.