Defektaža mosnih dizalica u JEEP COMMERCE-u

Datuma 21. i 22.03.2012. izvršen kompletan pregled i defektaža svih mosnih dizalica u preduzeća JEEP COMMERCE u proizvodnim halama na Batajničkom drumu I Krnjači.

Predmet defektaže je pregled i ispitivanje svih mašinskih i elektrosklopova na 18 mosnih kranova koje je preduzeće COLPART projektovalo, isporučilo i pustilo u rad u periodu 2004 – 2010.

Radovi su izvršeni u okviru Ugovora o redovnom pregledu i održavanju mosnih kranova koji su dva preduzeća potpisala.