19
dec

HealthCare Europe doo

 Potpisan ugovor sa firmom HealthCare Europe doo – Ruma za proizvodnju i montažu 4 dvogrede mosne dizalice (u tandem radu po dve) nosivosti Q=4t i raspona L=26 m sa kranskom stazom dužine 600 m