Pontoni

Proizvodni program pontona nastao je kao odgovor potražnje na tržištu. Čelične konstrukcije pontona isprojektovane su prema pojedinačnom zahtevu kupaca.

Poseban aspekt programa je široka lepeza AK2 pontona različitim zaštitnim premazima – dvokomponentni cink epoxy premazi, “anti-algin” program i slično.