Potpisan ugovor sa preduzećem VALDOM iz Šida

Potpisan je ugovor za drugi mosni kran sa preduzećem Valdom iz Šida. Kran je namenjen izmeni alata na urešaju za brizganje plastike.
Ugovor obuhvata i produženje postojeće staze na prethodno isporučenom kranu.