Puštanje krana u rad – DRINA PLASTIKA

Izvršeno puštanje krana u rad i atestacija u firmi DRINA PLASTIKA -86 u Novoj Pazovi.