Ugovor sa firmom Inter Kop – Šabac

Potpisan ugovor dana 17.05.2012. sa firmom Inter Kop – Šabac. Potpisani ugovor o montaži kranskih šina na kranskoj stazi dužine 160m. Rok isporuke i montaže 20 dana.