18
mar

Potpisani ugovori sa sledećim firmama…

Potpisani ugovori sa firmama UTVA SILOSI -Kovin, IMT-TAFE doo – Beograd i KITE doo – Novi Sad za projektovanje, izradu i isporuku mosnih i portalnih kranova.